Stichting Steun Schoolkinderen Indonesië

Geeft financiële steun aan inmiddels 150 schoolkinderen in Tangerang, West-Java, Indonesië
Pikal Ariandi is één van hen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is Pikal Ariandi
 
Doel van de Stichting
 
  
 

Bij ons (in Nederland) is niets zo vanzelfsprekend als naar school gaan. In veel landen is dit niet het geval. In Indonesië wordt vanuit de overheid in principe veel aandacht gegeven aan de basisscholing van kinderen. Tijdens de economische crisis zijn echter veel kinderen door hun ouders van school gehaald om het gezin te helpen financieel rond te komen.

Het doel van onze stichting is vooralsnog zeer kleinschalig van aard, maar daarom niet minder van  belang. Wij willen graag continuïteit bieden in de basisscholing van de lagere tot en met de hogere middelbare school. Het verzoek daartoe is medio 1998 van Indonesische zijde gekomen in de persoon van mw. dra. Enny Suryani-Djoewanda, penningmeester van de Indonesische Stichting "Nurani Kami". Deze stichting baseert zich niet op een bepaalde godsdienst of ideologie maar opereert louter vanuit humanitaire gronden.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
 

Wat kost het?

   
    
 
Voor 5 euro per maand kunnen wij er samen met de stichting in Indonesië voor zorgen dat een schoolkind van de lagere school naar school kan blijven gaan! Voor zeven euro per maand kunnen alle benodigdheden worden bekostigd voor een schoolkind dat naar de middelbare school gaat.
 
Dit zijn een aantal Indonesische schoolkinderenDit zijn Indonesische schoolkinderen
 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Wie vormen de stichting SSI
 
 
Dit is een foto van de kinderen van de middelbare school
  
  
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier vrijwilligers die allen op de één of andere manier een bijzondere band met Indonesië hebben en die bereid zijn zich in te spannen om schoolkinderen in Indonesië een goede start te geven.Het bestuur van de op 23 december 1999 opgerichte Stichting Steun Schoolkinderen Indonesië bestaat uit:

drs. Caroline A. Supriyanto-Breur (voorzitter)
drs. Hendrike Bos (secretaris)
drs. Rob C. Duijndam (penningmeester)
drs. Steven H.B. Han (bestuurslid)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
    
 Comité van aanbeveling

Drs. H. Lems (Staf Personeel Financiën en Organisatie van de Dienst Missonair Diakonaal Werk en Oecumenische Relaties (MDO), Utrecht)
Dhr. P.C.M. Duijndam (oud-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, oud-directeur Gemeentelijke Kredietbank, Den Haag)
Drs. J.F. van Olden (voormalig directeur Centrum voor Internationale Juridische Samenwerking, Leiden)
 
 
Correspondentieadres:
Johan Wagenaarstraat 8
2353 KS LEIDERDORP

Nederland

Voor informatie kunt u mailen naar: Stichting SSI

U kunt ook bellen met Caroline Supriyanto: 071-5417724
Terug naar Antara Vertalingen

 
KvK Rijnland 28084432