Antara Vertalingen
 

Portfolio

 
Hieronder volgen referenties en voorbeelden van opdrachten die zijn uitgevoerd door drs. Caroline Supriyanto-Breur, tolk en beëdigd vertaler Indonesisch en eigenaar van vertaalbureau Antara Vertalingen - Indonesia Specialist Antara.
 
Van 21 t/m 31 januari 2017 voor Link Interpret, Minneapolis-St. Paul, USA, Engels-Indonesisch getolkt voor Miss Universe Indonesia 2016, Kezia Warouw, op de Miss Universe Verkiezing in Manilla, Filipijnen.
 
Op 22 april 2016 naar het Indonesisch getolkt op het Catshuis, Den Haag, bij het tête-à-tête gesprek tussen minister-president Mark Rutte de President van de Republiek Indonesië Joko Widodo (Jokowi) en aansluitend daarop bij het overleg tussen beide partijen waarbij o.a. aanwezig waren de wederzijdse ministers van buitenlandse zaken en van handel. 
 
Op 11 maart 2015 als tolk opgetreden bij de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden door nabestaanden van geëxecuteerde Indonesische mannen in Zuid-Sulawesi in 1947.
 
Op 20 november 2014 en van 13 t/m 17 april 2015 getolkt en vertaalwerkzaamheden verricht ten behoeve van Indonesische delegaties van de Mahkamah Agung (Indonesische Hoge Raad) bij hun werkbezoeken aan de Nederlandse Hoge Raad.
 
30-09-2013 t/m 04-10-2013 getolkt voor een Indonesische delegatie, op uitnodiging van het ministerie van economische zaken en Frugi Venta, met als doel hernieuwde toegang voor Nederland tot de Indonesische markt voor wat betreft de uienexport.
 
In september 2012 is voor de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Indonesische ondertiteling verzorgd voor een veiligheidsfilmpje aan boord van vrachtschepen.
 
Van 31 oktober tot en met 4 november 2011 vond in het kader van het National Legal Reform Program (gefinancierd door de UNDP en het Ministerie van Veiligheid en Justitie) een werkbezoek plaats van een delegatie raadsheren inclusief de toenmalige president van de Indonesische Hoge Raad (Mahkamah Agung) dr. Harifin A. Tumpa aan de Nederlandse Hoge Raad, de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak. Op uitnodiging van het CILC zijn tijdens dit werkbezoek tolkwerkzaamheden Indonesisch verricht.
 
In 2008 vroeg Andri Wibisana mij om de samenvatting van zijn dissertatie "Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle" (ISBN 978 90 5278 714 5) uit het Engels en Indonesisch naar het Nederlands te vertalen.
 

  

In augustus 2007 hebben Caroline en Ignatius Supriyanto de bioscoopfilm Opera Jawa van de bekende Indonesische regisseur Garin Nugroho vanuit het Javaans naar het Nederlands vertaald voor YLF Vertalingen die de ondertiteling van de film heeft verzorgd.

Eind 2005 bracht het NIOD drie dvd's uit getiteld Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog waarvoor InVision Ondertiteling B.V. de ondertiteling heeft verzorgd en Antara Vertalingen het ruwe filmmateriaal uit het Indonesisch naar het Nederlands heeft vertaald.

  

  

Vertaling vanuit het Engels naar het Indonesisch van een drietal wetenschappelijke artikelen in opdracht van l'Ecole Française d'Extrême Orient (EFEO) Parijs. Deze artikelen maken deel uit van een bloemlezing over de geschiedenis van het vertalen met betrekking tot de Indonesische en Maleise taal (publicatie verwacht in 2005).

Antara Vertalingen heeft op verzoek van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht belangeloos de eindredactie op zich genomen van de vertaling naar het Indonesisch van de website www.tisei.org (niet meer actief). Deze website is een initiatief van het UMC Utrecht naar aanleiding van de ramp in Azië op 26 december 2004. Tisei is de afkorting van Tsunami International Survey on Emotional Impact.

  

DPW van Stolk Holding B.V. in Rotterdam is een snel groeiende handelsmaatschappij gespecialiseerd in hout. Antara Vertalingen voert regelmatig vertaalwerkzaamheden uit voor deze onderneming.

"Opdrachten worden door Antara Vertalingen snel, accuraat, betrouwbaar en plezierig afgehandeld."
DPW van Stolk Holding B.V.

  

In Rotterdam bevond zich sinds zaterdag 13 december 2003 voor de duur van één jaar aan het plein aan de Diergaardesingel, middenin het centrum van de stad een gat in de aarde. De andere kant van het gat kwam uit in Daarut Tauhid in Bandung, Indonesië. Voor dit artistieke idee van de Japanse kunstenaar Maki Ueda heeft CELL - initiators of incidents - de website www.holeintheearth.com ontworpen (niet meer actief).  De vertaling van de Nederlandse teksten in het Indonesisch  werd door Antara Vertalingen verzorgd.

In opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft drs. Caroline Supriyanto-Breur het boek Onderzoek van het Bewegingsapparaat mede naar het Indonesisch vertaald. Ook de eindredactie van de vertaling werd door haar verzorgd. Destijds zijn 2000 exemplaren van deze vertaling in Jakarta door het KNGF aangeboden aan haar Indonesische counterpart ter verspreiding onder haar leden.

  

  

In de periode 1993-2000 zijn in opdracht van het Center for International Legal Cooperation (CILC) te Leiden als assistent-redacteur research- en vertaaldiensten geleverd aan het Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht. Het project werd gefinancierd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Ministerie van Justitie. Indonesische counterpart van dit project was het Instituut voor Nationale Rechtsontwikkeling (BPHN). Op 1 april 1999 zijn de eerste delen uitgereikt door Prof. E.M.H. Hirsch Ballin aan de toenmalige ambassadeur van Indonesië, dhr. Abdul Irsan . Het complete Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht is eind 2000 gepubliceerd en bestaat uit zes afzonderlijke delen: Burgerlijk Procesrecht, Personen- en Familierecht, Handelsrecht, Verbintenissenrecht, Goederenrecht en Belastingrecht, Arbeidsrecht, Interrechtsorden- of Conflictenrecht.

In 1999 is zowel in Nederland als in Indonesië het Nederlands-Indonesisch Juridisch Woordenboek uitgegeven. Dit woordenboek is o.a. met medewerking van drs. Caroline Supriyanto-Breur tot stand gekomen.

  

 

 

 

Content copyright © 2000-2016, Antara Translations; Design copyright © 2004-2010, ICTrex.