Antara Vertalingen
 

Antara Vertalingen - Indonesia Specialist Antara

 

Sinds 1995 verleent Antara Vertalingen (beëdigde) vertaal- en tolkdiensten vanuit en in een groeiend aantal talen met als in-house specialisatie Indonesisch en Javaans.

In ruim 20 jaar is gedegen ervaring opgedaan in het vertalen van:

  • juridische stukken
  • persoonlijke documenten
  • bedrijfspublicaties
  • wetenschappelijk werk
  • websites enz.
  

Antara Vertalingen levert diensten aan onder andere:

  • bedrijfsleven
  • overheid
  • rechtbanken
  • advocaten- en notariskantoren
  • privé-personen

Antara Vertalingen werkt uitsluitend met goed opgeleide (beëdigde) tolken en vertalers die over gedegen ervaring beschikken in de desbetreffende talencombinaties en disciplines. Klantvriendelijkheid, professionaliteit en discretie staan bij ons hoog in het vaandel.

Antara Vertalingen wordt geleid door drs. Caroline Supriyanto-Breur (beëdigd vertaler Indonesisch, lid Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers - NGTV).

 

 

 

 

Content copyright © 2000-2005, Antara Translations; Design copyright © 2004-2008, ICTrex.